Oferta Kancelarii

 

Przestępstwa narkotykowe

Nie trzeba nikogo przekonywać, że narkotyki stanowią obecnie poważny problem społeczny. Ich wpływ na zachowanie i organizm człowieka jest ogromny. Prowadząc bardzo często do uzależnienia, stanowią źródło destrukcyjnych zachowań jednostki. Niepokojący jest przy tym fakt, że skutki i wpływ działania narkotyków dotykają coraz młodsze osoby. 

Nie może zatem dziwić, że ustawodawca świadomy zagrożeń, jakie niosą ze sobą tego typu substancje przewidział rozwiązania prawne mające zahamować ową patologię społeczną jaką jest narkomania. Głównym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Wśród jej postanowień odnaleźć można liczne przepisy karne, przewidujące sankcje za takie zachowania jak:

  • wytwarzanie, przetwarzanie albo przerabianie środki odurzające lub substancje psychotropowe lub substancje psychoaktywne (art. 53);
  • wyrabianie, posiadanie, przechowywanie lub nabywanie przyrządów, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych (art. 54);
  • przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowa dostawa środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej (art. 55);
  • wprowadzenie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej lub nowej substancji psychoaktywnej albo uczestniczenie w takim obrocie (art. 56);
  • udzielanie innej osobie środka odurzającego, substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwienie albo umożliwienie ich użycia albo nakłanie do użycia takiego środka lub substancji (art. 58 i art. 59);
  • posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych (art. 62);

W ramach dotychczasowej praktyki nasza Kancelaria już wielokrotnie zajmowała się tego rodzaju przestępczością. Wśród najdonioślejszych zagadnień prawnych, z jakimi przyszło się nam zmierzyć wymienić wypada:

  • jaka ilość narkotyku odpowiada ustawowemu określeniu „znaczna”;
  • czy sprzedaż w krótkich odstępach czasu określonego narkotyku większej liczbie osób można kwalifikować jako tzw. czyn ciągły, a więc w istocie jako jedno przestępstwo;
  • z których przepisów karnych penalizowany jest obrót tzw. dopalaczami.  

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez załączony formularz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Contact Form (#3)
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue