Blog Kancelarii

Każdą prowadzoną sprawę traktuję jako wyzwanie i okazje do intelektualnego pojedynku na argumenty. Poszukuję najlepszych rozwiązań i strategii, aby na zakończenie dostrzec satysfakcję i zadowolenie Klienta.
Proponuję Klientom najlepsze rozwiązania, często nowatorskie i przełamujące poglądy prezentowane w literaturze i orzecznictwie. Połączenie doświadczenia zawodowego i działalności naukowej pozwala mi skutecznie prowadzić sprawy, które inni uznają z góry za przegrane.

Opinia prawna dotycząca wyjątku od zakazu handlu w niedzielę

Publikujemy przygotowaną przez nas opinię prawną dotyczącą ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Konkretnie, odnoszącą się do wyjątku z art. 6 ust. 1 pkt 10 tej ustawy, zgodnie z którym „zakaz handlu nie obowiązuje w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku”.

Zgodnie z przeprowadzoną przez nas analizą wskazanego przepisu, uwzględniającą rezultaty wykładni językowej, systemowej i funkcjonalnej, przy zachowaniu wszelkich reguł rządzących wykładnią przepisów karnoprawnych, należy stwierdzić, że:

  1. prowadzona na terenie placówki handlowej działalność handlowa ma być funkcjonalnie podporządkowana zakładowi, w tym sensie, że celem prowadzenia placówki handlowej jest zwiększenie użyteczności oraz atrakcyjności zakładu. Zakład pozostaje tutaj jednostką główną i nadrzędną, a działalność handlowa jest uboczna i przybiera marginalne rozmiary; oraz
  2. placówka handlowa z punktu widzenia przestrzennego znajdować ma się na terenie  zakładu.

Oba te warunki muszą zostać łącznie spełnione, by w sposób legalny przedsiębiorca mógł  korzystać z wyłączenia z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy. W naszej ocenie – popularne ostatnio próby obchodzenia zakazu handlu poprzez tworzenie na terenie placówek handlowych klubów czytelnika czy wypożyczalni sprzętu sportowego nie spełniają łąc znie obu tych przesłanek. Oznacza to, że działalność takich podmiotów w niedziele i święta jest niezgodna z prawem i może być kwalifikowana jako wykroczenie z art. 10 ust. 1 Ustawy bądź przestępstwo z art. 218a pkt 1 Kodeksu karnego.

Treść opinii można pobrać tutaj.

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez załączony formularz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Contact Form (#3)
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue