Oferta Kancelarii

 

Przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym (w tym karuzele VAT)

Przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym stanowią szeroką kategorię czynów zabronionych przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym. W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba przestępstw wykrywanych przez organy skarbowe – w szczególności dzięki skutecznym kontrolom skarbowym i stosowaniem tzw. kontroli krzyżowej. Tzw. karuzela VAT stała się jednym z najczęściej wykrywanych w ostatnim czasie procederem w ramach przestępczości gospodarczej. 

Stawiane oskarżonym zarzuty dotyczące przestępczości karnoskarbowej najczęściej obejmują następujące czyny: 

 • uchylanie się od obowiązku podatkowego (art. 54 k.k.s.)
 • oszustwa podatkowego (art. 56 k.k.s.)
 • nieterminowej płatności podatku (art. 57 § 1 k.k.s.) 
 • nierzetelne prowadzenie księgi rachunkowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji, rejestru lub zapisów kasy (art. 61 § 1 k.k.s.) 
 • niewystawienia faktury, wystawienia jej w sposób nieprawidłowy lub odmowy jej wydania (art. 62 § 1 k.k.s.)
 • posługiwanie się nierzetelną fakturą (art. 62 § 2 k.k.s.)
 • wyłudzenie zwrotu podatku (76 k.k.s.).

Kwalifikacja prawna powyższych przestępstw bardzo często łączy się z art. 37 § 1 pkt 1 k.k.s., tj. odnoszącego się do dużej wartości uszczuplonej należności publicznoprawnej lub wartości przedmiotu przestępstwu oraz art. 37 § 1 pkt 5 k.k.s, a więc działaniem w organizowanej grupie przestępczej. Są to jednocześnie przesłanki zastosowania przez sąd nadzwyczajnego obostrzenia kary. 

Jednocześnie, wydanie w dniu 24 stycznia 2013 r. przez Sąd Najwyższy uchwały 7 sędziów (sygn. akt I KZP 19/12) dotyczącej relacji przestępstw z Kodeksu karnego oraz przestępstw skarbowych z Kodeksu karnego skarbowego, niekorzystnej dla oskarżonych, spowodowało, że przestępstwa skarbowe bardzo często łączone są z przestępstwami określonymi w Kodeksie karnym – w szczególności z art. 286 § 1 k.k. (oszustwo) i art. 271a § 1 k.k. (fałszerstwo faktury). 

W naszej praktyce braliśmy udział w szeregu spraw karnoskarbowych, w których pojawiły się m.in. następujące zagadnienia prawne:

 • możliwości uznania faktury za fikcyjną w przypadku, w którym podmiot ją wystawiający był pośrednikiem, który faktycznie nie był w posiadaniu sprzedawanego towaru;
 • możliwości prowadzenia postępowania karnego w przypadku, gdy negatywna decyzja podatkowa została uchylona przez sąd administracyjny;
 • możliwości stosowania art. 56 § 1 k.k.s. do tzw. „pustych” faktur i obowiązku podatkowego wynikającego art. 108 ust. 1 ustawy o VAT;
 • możliwości przypisania odpowiedzialności w przypadku nieterminowej płatności podatku w przypadku, gdy sytuacja finansowa spółki nie pozwalała na jego zapłatę; 
 • rozpoczęcia biegu przedawnienia przy przestępstwach i wykroczeniach penalizujących nieterminowość płatności zobowiązania podatkowego. 

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez załączony formularz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Contact Form (#3)
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue