Oferta Kancelarii

 

Przestępstwa bankowe

O ogromnym znaczeniu sektora bankowego w życiu publicznym i jego oddziaływaniu na obrót gospodarczy nie trzeba nikogo przekonywać. Banki ogrywają kluczową funkcję w zakresie finansowania gospodarki (w szczególności poprzez działalność kredytową) oraz rozliczeń płatniczych. Nie sposób również pominąć ich roli w prawidłowym zabezpieczeniu zdeponowanych na rachunkach bankowych czy lokatach środków pieniężnych. Z tych też względów ustawodawca przewidział w ustawie Prawo bankowe szereg przepisów karnych sankcjonujących m.in. takie zachowanie jak:

  • prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia (art. 171 ust. 1);
  • używanie w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów „bank” lub „kasa” (art. 171 ust. 2);
  • podanie uprawnionym organom nieprawdziwych informacji dotyczących banku i klientów banku bądź zatajenie tych danych (art. 171 ust. 4);
  • sprzeniewierzenie się tajemnicy bankowej (art. 171 ust. 5);

Ich celem jest zapewnienie stabilności sektora bankowego oraz podtrzymanie zaufania, jakim cieszą się banki jako instytucje zaufania publicznego. Dodatkowo nakierowane są na ochronę mienia klientów banków.

Z uwagi na fakt, że przepisy te niezbyt często stosowane są w praktyce, niejednokrotnie stawianym sprawcom zarzutom towarzyszą nierozstrzygnięte przez doktrynę oraz orzecznictwo wątpliwości wykładnicze i interpretacyjne. Z kilkoma z nich przyszło zmierzyć się także nam. Wyróżnić wśród nich można:

  • czy ujawnienie w toku procesu cywilnego przez osobę reprezentującą bank – stronę postępowania, informacji objętych tajemnicą bankową realizuje znamiona przestępstwa sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej; 
  • czy adwokat lub radca prawny świadczący na rzecz banku pomoc prawną związany jest tajemnicą bankową;
  • czy przepis wprowadzający sankcje karną za zachowanie „podania nieprawdziwych danych” oraz „zatajenia prawdziwych danych” obejmuje również sytuacje, gdy bank odpowiedzialny za przekazanie informacji uprawnionemu organowi w ogóle ich nie podaje. 

Zapraszamy do kontaktu

Potrzebują Państwo pomocy prawnej? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego bądź poprzez załączony formularz. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 
Subscribe to our newsletter

Sign up to receive updates, promotions, and sneak peaks of upcoming products. Plus 20% off your next order.

Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue